Log på

Her kan myndighederne logge på administrationsportalen hvor de kan lave opsætning af digital post, eller anmode om tilslutning.

Teknisk support

Kontakt venligst vores tekniske support, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til at løse et teknisk problem i e-Boks.